Het Groninger Zorg Akkoord presenteerde de plannen en ambities, waaronder nieuwe locaties waar toekomstbestendige zorg en wonen zullen worden gecombineerd. Om de locaties zélf te presenteren waren er natuurlijk bouwtekeningen, maar de ideeën en ambities lieten zich beter vangen in een praatplaat!
Uiteindelijk maakte ik 8 platen, 1 voor elke locatie. Per project werd er een interview afgenomen en afgestemd met een projectleider of kwartiermaker. Om de eenheid te waarborgen, alles in min of meer hetzelfde ontwerp (titel, plek) en kleurenschema, maar verder divers en veelvormig

You may also like

Back to Top